Utrykningskode160.no Ditt nettsted for utryknings-kompetanse

Opptakskrav

§ 6.Vilkår for erverv og utstedelse av kompetansebevis

Den som skal erverve kompetansebevis for utrykningskjøring må før opplæringen starter:

 • Dokumenter med helseattest for førerett at helsekrav for førerett i førerkortgruppe 3, med de tilleggskrav som følger av forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. vedlegg 1, er oppfylt. 
 • Ha fylt 20 år
 • Ha hatt førerett for klasse B uavbrutt i de siste 2 år
 • Dokumentere arbeidsforhold eller frivillig arbeid som betinger utrykningskjøring eller være under eller ha gjennomført utdanning hvor erverv av kompetanse i utrykningskjøring er relevant. Dokumentasjonen skal ikke være eldre enn 6 måneder.

Den som skal ha utstedt kompetansebevis for utrykningskjøring må i tillegg til å oppfylle kravene i første ledd:

 • Ha gjennomført all obligatorisk opplæring for utrykningssjåfører
 • Ha bestått teoretisk og praktisk utrykningsprøve etter reglene i § 30 og § 31
 • Ikke ha fylt 65 år ved første gangs utstedelse. 

Viktige gjøremål før kursstart!

Alle deltakere MÅ ha ordnet legeattest FØR kursstart førerkortgruppe 3.
(De av dere som bruker linser eller briller må ta synstest og få dokumentasjon før dere oppsøker lege for legeattest.)

Alle må fylle ut en egenerklæring. Dette gjøres elektronisk via statens vegvesen sine nettsider.

 • Logg inn på «din side» på statensvegvesen.no
 • Trykk på fanen «søk på førerkort»
 • Nederst på siden står «Søke om kompetansebevis»
 • Tykk på kompetansebevis kode 160 / utrykning.
 • Du vil få en bekreftelse etter søknaden er sendt.

Legeattest til kompetansebevis og egenerklæringsskjema må leveres personlig til biltilsynet før kursstart.Dere skal også ha med legeattest og egenerklæringsskjema første kursdag.

Mer info om gjennomføringen av kurset kommer nærmere.
Kontakt undertegnende ved spørsmål.
Jan Erik Fredriksen mob: 995 93 805 Follo brannvesen IKS