Kursinformasjon

Covid 19

På grunn av dagens situasjon ser vi oss nødt til å utsette alle kurs inn til videre!

Vi følger med på utviklingen og vi venter på at statens vegvesen åpner og Regjeringen tillater kursing. Et annet hensyn vi må ta er brannvesenets sårbarhet og fare for smitte.

 

Påmelding og praktisk gjennomføring av kjørekurs håndteres til daglig av:

 •  Jan Erik Fredriksen mob: 995 93 805 
   «Undervisningsansvarlig for kjørekurs»

Kurstyper (hvilke kurs kjører vi)

 •  Utrykningskompetanse, kode 160
 • Vedlikeholdstrening for å videreutvikle allerede ervervet kompetanse.
  Vi gjennomfører kundetilpasset oppfriskningskurs etter ønske og behov i henhold til Utrykningforskriftens §§ 36 – 37

Kurssted

 • Alle kurs starter på SKI Brannstasjon, Teglveien 18B eller Kompetansesenteret, Teglveien 29, 1400 SKI – Avhengig av hvor mange det er som starter.
 • For å minske miljøbelastningene vil man benytte følgende fylker ved den praktiske gjennomføringen:
  Viken, Oslo, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark og Aust Agder.

 

Follo Brannvesen IKS – Salg og markedsavdeling
Teglveien 18B, 1400 Ski – Tlf.: +47 64 85 10