Utrykningskode160.no Ditt nettsted for utryknings-kompetanse

Kursinformasjon

Covid 19

 

Vi følger med på utviklingen og følger statens vegvesen og regjeringens retningslinjer for kursing.

Et annet hensyn vi må ta er brannvesenets sårbarhet og fare for smitte.

 

Kursdatoer som kommer i år:

Kurs 6/20. 12.okt- 14.okt, oppstart teorikurs 

Kurs 7/20. 09.nov- 11.nov oppstart teorikurs

Kurs 8/20. 08.des.- 10.des oppstart teorikurs

 

Påmelding og praktisk gjennomføring av kjørekurs håndteres til daglig av:

 •  Jan Erik Fredriksen
 • jan.erik@follobrannvesen.no
 • mob: 995 93 805 
   «Undervisningsansvarlig for kjørekurs»

Kurstyper (hvilke kurs kjører vi)

 •  Utrykningskompetanse, kode 160
 • Vedlikeholdstrening for å videreutvikle allerede ervervet kompetanse.
  Vi gjennomfører kundetilpasset oppfriskningskurs etter ønske og behov i henhold til Utrykningforskriftens §§ 36 – 37

Kurssted

 • Alle kurs starter på SKI Brannstasjon, Teglveien 18B eller Kompetansesenteret, Teglveien 29, 1400 SKI – Avhengig av hvor mange det er som starter.
 • For å minske miljøbelastningene vil man benytte følgende fylker ved den praktiske gjennomføringen:
  Viken, Oslo, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark og Aust Agder.

 

Follo Brannvesen IKS – Salg og markedsavdeling
Teglveien 18B, 1400 Ski – Tlf.: +47 64 85 10 00