Utrykningskode160.no Ditt nettsted for utryknings-kompetanse

Kursinformasjon

 

 

Kursdatoer som kommer i 2023:

Kurs 3/23. 18.des- 20.sep oppstart teorikurs 

Kurs 4/23. 06.nov- 08.nov oppstart teorikurs

Kurs 5/23. 08.des- 10.des oppstart teorikurs

 

Kurs for 2024 blir lagt ut i desember:)

 

Påmelding og praktisk gjennomføring av kjørekurs håndteres til daglig av:

 •  Jan Erik Fredriksen
 • jan.erik@follobrannvesen.no
 • mob: 995 93 805 
   «Undervisningsansvarlig for kjørekurs»

Kurstyper (hvilke kurs kjører vi)

 •  Utrykningskompetanse, kode 160
 • Vedlikeholdstrening for å videreutvikle allerede ervervet kompetanse.
  Vi gjennomfører kundetilpasset oppfriskningskurs etter ønske og behov i henhold til Utrykningforskriftens §§ 36 – 37

Kurssted

 • Alle kurs starter på SKI Brannstasjon, Teglveien 18B eller Kompetansesenteret, Teglveien 29, 1400 SKI – Avhengig av hvor mange det er som starter.
 • For å minske miljøbelastningene vil man benytte følgende fylker ved den praktiske gjennomføringen:
  Viken, Oslo, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark og Aust Agder.

 

Follo Brannvesen IKS – Salg og markedsavdeling
Teglveien 18B, 1400 Ski – Tlf.: +47 64 85 10 00