Utrykningskode160.no Ditt nettsted for utryknings-kompetanse

Kursinformasjon

 

 

Kursdatoer som kommer i år:

Kurs 2/22. 28.feb- 02.mar oppstart teorikurs 

Kurs 3/22. 28.mar.- 30.mar oppstart teorikurs

Kurs 4/22. 18.apr.- 20.apr oppstart teorikurs

 

Flere kurs vil bli satt opp senere:)

 

Påmelding og praktisk gjennomføring av kjørekurs håndteres til daglig av:

 •  Jan Erik Fredriksen
 • jan.erik@follobrannvesen.no
 • mob: 995 93 805 
   «Undervisningsansvarlig for kjørekurs»

Kurstyper (hvilke kurs kjører vi)

 •  Utrykningskompetanse, kode 160
 • Vedlikeholdstrening for å videreutvikle allerede ervervet kompetanse.
  Vi gjennomfører kundetilpasset oppfriskningskurs etter ønske og behov i henhold til Utrykningforskriftens §§ 36 – 37

Kurssted

 • Alle kurs starter på SKI Brannstasjon, Teglveien 18B eller Kompetansesenteret, Teglveien 29, 1400 SKI – Avhengig av hvor mange det er som starter.
 • For å minske miljøbelastningene vil man benytte følgende fylker ved den praktiske gjennomføringen:
  Viken, Oslo, Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark og Aust Agder.

 

Follo Brannvesen IKS – Salg og markedsavdeling
Teglveien 18B, 1400 Ski – Tlf.: +47 64 85 10 00